வேதனையுடன் அறிக்கை வெளியிட்டு உள்ள ஓ. பன்னீர்செல்வம்