ஹோட்டல் தொழிலில் அம்பானி

இந்தியாவின் தொழில் அதிபர் முகேஷ் அம்பானி அவர்கள் தனது முதலீடுகளை ஹோட்டல் தொழிலில் ஈடுபத்தி உள்ளார். ஆனால்¸ இந்தியாவில் உள்ள ஹொட்டல்களில் அல்ல. வெளிநாடுகளில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஹோட்டல்களில் தனது பங்குகளை முதலீடு செய்து ஆரம்பிக்க உள்ளார். கடந்த நான்கு வருடங்களில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தில் 14 சதவீகிதமும்¸ 80 சதவிகிதம் மீடியா மற்றும் தொலைத்தொடர்பு போன்ற நிறுவனங்களில் தனது முதலீடுகளை செய்து உள்ளார். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 592 கோடிகளை பிரிட்டனின் கிளப்ஸ்ரோக் பார்க்கில் முதலீடு செய்தார்.… Continue reading ஹோட்டல் தொழிலில் அம்பானி