மத்திய அரசின் கோரிக்கையை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்

பிரான்சு உடன் இந்தியா  மேற்கொண்ட ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தத்தில் ஊழல் நடந்ததாக பல்வேறு மனுக்கள் உச்ச நீதி மன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்தங்களை கையாளும் உரிமை மத்திய அரசுக்கு மட்டுமே உள்ளது. இந்திய ஆதாரங்கள் சட்டத்தின் 123 வது பிரிவின் படி அதனை தகுந்த அமைச்சகத்தின் அனுமதியின்றி உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய முடியாது.அனைத்தையும் விட நாட்டின் பாதுகாப்பே முக்கியம் என மத்திய அரசின் சார்பில் கூறப்பட்டது. மேலும்  ரபேல் விவகாரத்தில்… Continue reading மத்திய அரசின் கோரிக்கையை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்