சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு மேலும் ஒரு மகுடம்

 

ICC Hall of fame அவார்ட் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ,இதற்கு முன்பு டிராவிட் இந்த அவார்ட்  பெற்று இருக்கிறார்.

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *