குடியுரிமை சட்டதிருத்தம்- டிடிவி தினகரன்

பன்னெடுங்காலமாக இந்தியாவின் தொப்புள் கொடி உறவுகளாக இருக்கும் இலங்கைத் தமிழர்களும், பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியர்களும்  குடியுரிமை சட்டதிருத்தத்தில் விடுபட்டு இருக்கிறார்கள் என டி டி வி தினகரன் தனது அறிக்கையை பதிவிட்டுள்ளார்   

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *