ஹெவி வெயிட் ஜாம்பியன் யார்?

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல் உலக ஹெவி வெயிட் ஜாம்பியனுக்கான போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டி 12 சுற்றுகள் கொண்டது.

இவற்றில் தற்போதைய ஜாம்பியன் டியோன்டே வைல்டர், பியூரி இருவரும் மோதினர். இறுதியில் டியோன்டே வைல்டர் வெற்றி பெற்று ஹெவி வெயிட் ஜாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *