இந்தியா

ஹரியானா ஸ்டாம்ப் கட்டணங்கள் உயர்ந்தன

சண்டிகர், சட்டமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தில்,இந்திய ஸ்டாம்ப் (ஹரியானா திருத்தச் சட்டத்தின்) 2018 ஆம் ஆண்டின் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் பின்னர், சட்டப்பூர்வ ஆவணங்களை பதிவு செய்தல் – உடன்படிக்கை செயன்முறை, உடன்பாட்டுச் செயல்கள், கூட்டுறவுச் செயல்கள் மற்றும் கடன் பத்திரங்கள் ஆகியவை உட்பட, ஹரியானாவில் அதிக விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker