வேலையின்மை காலத்தில் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு பண நிவாரணம் அளிக்க இ.எஸ்.ஐ.சி திட்டம்.

வேலைவாய்ப்பின்மை காலத்தில் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு பண நிவாரணம் வழங்கும் புதிய திட்டத்தை ஊழியர் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் (இ.எஸ்.ஐ.சி) புதன்கிழமை அங்கீகரித்தது.

வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தின்போது காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபர் வங்கியிடம் நேரடியாக பணம் செலுத்துவதற்கான நிவாரணம், அடல் பீமிட் வ்யக்தி கல்யாண் யோஜனா என்ற திட்டம், அவர்கள் புதிய நிச்சயதார்த்தத்திற்காக தேடும் போது பயனளிக்கும்,தொழிலாளர் அமைச்சர் சந்தோஷ் கங்கர் கூறுகிறார்.

1948 ஆம் ஆண்டின் ஊழியர் காப்பீட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு (ஐபி) பயனளிக்கும். வேலைவாய்ப்பு வடிவத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் மற்றும் இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பின் தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.
தங்களது தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் இ.எஸ்.ஐ.சி தரவுத்தளத்தில் ஆதார் (யு.ஐ.டி) விதைப்பு ஊக்குவிப்பதற்காக முதலாளிகளுக்கு 10 ரூபாய் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான திட்டத்தை இ.எஸ்.ஐ.சி ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. அதே காப்பீடு நபர்களின் பல பதிவுகளை குறைப்பதோடு, நீண்டகால பங்களிப்பு தேவைப்படும் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கு அவை உதவும்.

சூப்பர் ஸ்பெஷலிட்டி சிகிச்சையை 2 ஆண்டுகள் முதல் 6 மாதங்கள் வரை 78 நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்குவதற்கு தகுதியுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான திட்டத்தை இ.எஸ்.ஐ.சி மேலும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.

கூடுதலாக, காப்பீட்டு நபரின் சார்பாக சூப்பர் ஸ்பெசலிட்டி சிகிச்சை பெறுவதற்கான தகுதி இப்போது 156 நாட்கள் பங்களிப்புடன் ஒரு வருடத்தில் காப்பீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த நிவாரணமானது, காப்பீட்டு நபர்களுக்கும் அவர்களது பயனாளிகளுக்கும் திருத்தியமைக்கப்பட்ட தகுதிக்கு ஏற்றவாறு இலவசமாக சூப்பர் ஸ்பெஷலிட்டி சிகிச்சை பெற உதவுகிறது.

காப்பீட்டு நபர் இறந்தால், 10,000 ரூபாயிலிருந்து 15,000 ரூபாய்க்கு இறுதி ஊதியம் வழங்குவதற்கான திட்டத்தை இ.எஸ்.ஐ.சி ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *