வெனிசுலா குறித்து துனை அதிபர்

தனது நாட்டின் செல்வத்தையும், வெனிசுலா மக்களின் வளங்களையும் திருடிய மடோரோவின் திறன் முடிவடைகிறது. மடோரோவின் அடக்குமுறைகளால் ஏற்பட்ட வெனிசுலாவின் அழிவிற்கு வெனிசுலா மக்களுடன் எப்போதும் நிற்போம் என அமெரிக்காவின் துணை அதிபர் மிக் பென்ஸ் தெரிவித்து உள்ளார்.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *