விராத் கோலி ஆவேசம் ரசிகர்கள் கோபம்

விரோத் கோலி அவர்களே உங்களது பேட்டிங்கில் எந்தவிதமான தனிப்பட்ட திறமையும் காணப்படவில்லை. நான் ரசிக்கும் அளவிற்கு உங்களது பேட்டிங்கில் எந்தவிதமான திறமையும் காணப்படவில்லை இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா வீரர்களின் பேட்டிங் திறனை ரசித்துப் பார்ப்பேன் எனக் கிரிக்கெட் ரசிகர் Twitter-ல் விரோத் கோலிக்கு கூறி இருந்தார்.
இதனால் கடுங்கோபம் அடைந்த விரோத் கோலி அந்த ரசிகரைத் தாறுமாறாக விமர்சித்து இருந்தார். இதற்குப் பதிலாக நீங்கள் ஏன் இந்தியாவில் இருக்கிறீர்கள்.வேற எந்த நாட்டுக்காகவாது சென்றுவிடுங்கள், இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு மற்ற நாடுகளை எவ்வாறு விரும்புகிறீர்கள்.நீங்கள் இதைக் கூறுவதால் எனக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை. உங்களுடைய தனிப்பட்ட முன்னுறிமையை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என ஆவேசமாகக் கூறியிருந்தார். இதனால் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் விரோத் கோலி மீது கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்து வருகிறார்கள்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *