வாட்சாப் செயலியில் இனி..!

வாட்சாப் செயலியில் இனி, அனுப்பிய தகவல்களை 1 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு கூட அழிக்க முடியும். ஐஓஎஸ் இயங்குதளத்தில் இந்தப் புதிய மேம்பாடு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
கடந்த 2017 அக்டோபர் மாதம் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ‘டெலிட் ஃபார் எவரிஒன் (Delete for Everyone) மேம்பாட்டின் தொடர்ச்சியாக 7 நிமிடங்களுக்குள் தகவல்களை அழிக்கும் வசதியில் இருந்தது, தற்போது 1 மணி நேரம், 8 நிமிடங்கள், 16 நொடிகள் வரை அனுப்பிய தகவல்களை அழிக்க முடியும் என வாபீட்டாஇன்ஃபோ (WABetaInfo) டுவீட் செய்திருக்கிறது.
எனினும், இந்த புதிய மேம்பாடு அண்ட்ரோய்டு இயங்குதளங்களுக்கு தற்போதைக்கு இல்லை. அது குறித்த மேல் விவரங்களும் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *