ரேடியோ பாக்கிஸ்தானை எதிர்த்து அரசு எப்.எம் திட்டமிட்டுள்ளது.

ரேடியோ பாக்கிஸ்தானை எதிர்த்து அரசு எப்.எம் திட்டமிட்டுள்ளது.

ஒரு பரந்த பஞ்சாபி புலம்பெயர்ந்தோரை அடையவும், அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் ரேடியோ ஊடுருவலை எதிர்த்து நிற்கவும், இந்தியா எல்லை எல்லைக்கு ஒரு பிரத்யேக வானொலி சேவையைத் தொடங்க அறிவித்துள்ளது.
“டிஏ எஸ் பஞ்சாப்” என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த எப்.எம் ரேடியோ சேனல் பஞ்சாபின் கலாச்சார ஒற்றுமை பற்றிய தகவலை வெளியிட்டது.

அட்ரிரி-வாக்ஹா எல்லையில் இருந்து 5 கிமீ தூரத்தில் உள்ள கரிந்தாவில் 1,000-அடி உயரத்தில், 20-KW உயர் சக்தி ரிலே டிரான்ஸ்மிட்டர் கோபுரம் அமைக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *