ரியால்டி திட்டத்தில் ஹரியானா அரசுக்கு என்ஜிடி அறிவிப்பு அனுப்பியுள்ளது.

ரியால்டி திட்டத்தில் ஹரியானா அரசுக்கு என்ஜிடி அறிவிப்பு அனுப்பியுள்ளது.

அரவிந்த் வனப்பகுதியில் உள்ள ரியால்டி திட்டங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 52 ஏக்கர் வீடமைப்பு திட்டத்திற்கான அராவாலிஸில் சுற்றுச்சூழல் ரீதியான பகுதிகளில் அழிக்க ஹரியானா அரசு, வனத்துறை, NCR திட்டமிடல் வாரியம் மற்றும் பார்தி லேண்ட் லிமிடெட் ஆகியவற்றிற்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அறிவித்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *