ராகுல் காந்தி பாராட்டு

தனது குழுவினருக்கு ராகுல் காந்தி அவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *