மோடி அவசரம்

திடீரெனப் பிரதம மந்திரி மோடி அவர்கள் தனது கட்சி எம்பிக்களின் கூட்டத்தைக் கூட்டியுள்ளார்.

தேர்தல் தோல்விகுறித்து விவாதிக்க இக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *