மொபைல் செயலியில் வருகை பதிவு

மொபைல் செயலின் மூலம் மாணவர் வருகையை பதிவு  செய்யாத 12,889 அரசு பள்ளிகளை கல்விதுறை அதிகாரிகள் எச்சரித்து உள்ளனர்.

ஜனவரி 5 ஆம் தேதி ஆய்வின் படி  37,456 பள்ளிகளில் 12,889 பள்ளிகள் மாணவர்களின் வருகை பதிவை செயலியின் மூலம் தெரிவிக்கவில்லை என கூறபடுகிறது.

அனைத்து பள்ளிகளும் மாணவர்களின் வருகை பதிவை டிஎன் ஸ்கூல் அட்டனன்ஸ் என்ற மொபைல் செயலின் மூலம் கல்விதுறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடதக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *