மாற்றுத்திறனாளி மாணவருக்கு முதல்வர் அவர்கள் மடிக்கணினி வழங்கினார்

ACT ஃபைபர் நெட் நிறுவனத்தினர் உருவாக்கிய மத்திய, மாநில பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் 11, 12ஆம் வகுப்பு பார்வைத்திறன் குறைபாடுள்ள மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான ‘டெய்சி’ மென்பொருள் மடிக்கணினி மற்றும் பிரிண்டர் ஆகியவற்றை மாற்றுத்திறனாளி மாணவருக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் வழங்கினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *