“மத்திய சதுக்க திட்டம்

சென்னை சென்ட்ரல் அருகே ரூ.389 கோடி மதிப்பில் பயணிகள் போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்காக, மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தால் தொடங்கப்படவுள்ள “மத்திய சதுக்க திட்டம்” அமைப்பதற்கான பணிகள் குறித்து மேற்கொண்ட ஆய்வுக்கூட்டத்தில்..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *