புரோ கபடி லீக் உ.பி.யோத்தா & பார்ச்சுன் ஜெயன்ட்ஸ் வெற்றி

புரோ கபடி லீக்  போட்டியானது நேற்று இரவு பஞ்ச்குலாவில் நடைப்பெற்றது. இதில் பாட்னா பைரட்சை அணியும், உ.பி.யோத்தா அணியும் களந்துகொண்டன.

உ.பி.யோத்தா  அணியிடம், பாட்னா பைரட்சை அணி 47-31 எடுத்து   தோல்வியடைந்தது.

பாட்னா பைரட்சை                                                                          உ.பி.யோத்தா
         31                                                                                                    47
21 Raid points 26
1 Super raids 1
9 Tackle points 13
0 All out points 6
1 Extra points 2
 மற்றொரு ஆட்டத்தில் குஜராத் பார்ச்சுன் ஜெயன்ட்ஸ் அணியும், ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்சை அணியும் களந்துகொண்டன.

இதில் பார்ச்சுன் ஜெயன்ட்ஸ் அணியிடம்,  பிங்க் பாந்தர்சை அணி 34-29 எடுத்து   தோல்வியடைந்தது.

பிங்க் பாந்தர்சை                                                                   பார்ச்சுன் ஜெயன்ட்ஸ்
          29                                                                                                 34
16 Raid points 18
1 Super raids 1
9 Tackle points 13
2 All out points 2
2 Extra points 1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *