புதிய அமெரிக்க தூதுவர் யார்?

 இந்தியாவின் அடுத்த அமெரிக்க தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஹர்ஷ் வர்தன் ஷிரிங்லா நேற்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தற்போது, ஷிரிங்லா பங்களாதேஷுக்கு இந்திய உயர் ஆணையராக பணியாற்றுகிறார். பங்களாதேஷில் புதிய உயர் ஆணையராக நாயகம் ரிவா கங்குலி தாஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *