பிரதமர் ராஜினமா ?

இங்கிலாந்து நாட்டின் பிரதமர் தெரசாமே தனது பதவியை ராஜினமா செய்வதாக அறிவித்து  உள்ளார் .இச்செய்தியை    கூறும் பொழுது கண்ணீர் மல்க பேசினார்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *