பிரதமர் அலுவலகம் மறுப்பு?

கருப்புப் பணம் சம்பந்தமான தகவல்களைப் பகிரங்கமாக வெளியிட முடியாது எனப் பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
வெளிநாட்டில் கருப்புப் பணம் வைத்துள்ளவர்களின் பட்டியலை வெளியிடுமாறு சதுர்வேதி என்பவர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்டு இருந்தார்.
அதற்கு பிரதமர் அலுவலகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *