பிரதமருக்கு தூக்கம் உண்டா? இல்லையா?

விவசாய்களின் பிரச்சனைகள் தீரும் வரை பிரதமர் மோடி அவர்களை தூங்க விடமாட்டோம் என ராகுல் காந்தி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *