பாரதிய ஜனதாவின் தேர்தல் அறிக்கையை விமர்சிக்கும் ராகுல் காந்தி

பாரதிய ஜனதாவின் தேர்தல் அறிக்கை அடைக்கப்பட்ட அறையில் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளதாக ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார். அந்த அறிக்கை தனிமைபடுத்தபட்ட ஒற்றை மனிதனின் குரல் என்றும் குறுகிய கண்ணோட்டம் கொண்ட அகந்தையான ஒன்று என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார். ஆனால் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை அறிவார்ந்ததும் ஆற்றல் மிக்கதும் ஆகும் எனவும் தெரிவித்து உள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை மக்கள் மனநிலையின் பிரதிபலிப்பே எனவும் கூறியுள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *