பல்கலைக்கழகத்தில் சமஸ்க்ரிதமா ?

தி மு க தலைவர் மு க ஸ்டாலின்  அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பாட திட்டம் முறையில் ஏற்பட்டுள்ள  குறித்து தனது ட்விட்டரில்  தெரித்துள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *