நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு

திறமையான தொழிலாளர்களைக் கொண்ட முன்னணி மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது என உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *