தேர்வு முடிவுகள் நிறுத்தி வைப்பு

அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தனியார் கல்லூரிகளின் முதலாமாண்டு தேர்வு முடிவுகள் நிறுத்திவைக்க பட்டு உள்ளன. மாணவர்களுக்கான பதிவு கட்டணம் செலுத்தாத கல்லூரிகளுக்கும் ,முதலாமாண்டு மாணவர்களின் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பை சரி செய்யாத கல்லூரிகளுக்கும் தேர்வு முடிவுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளதாக அண்ணா பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் தெரிவித்து உள்ளது. மற்ற கல்லூரிகளுக்கு தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கபட்டு  உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டு உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *