தேர்தல் சின்னம் அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்வு

வருகிற மார்ச் 19 ஆம் தேதி நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் சின்னம் அறிமுகபடுத்தும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *