தெலுங்கானாவில் சந்திரசேகர ராவ் ஆட்சி அமைக்கிறார்

தெலுங்கானாவில் சந்திரசேகர ராவ் தலைமையிலான கட்சி 91 இடங்கள் முன்னிலையில் உள்ளது. அதனால் சந்திரசேகரராவ் அவர்கள்  பதவியேற்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *