திமுக உறுப்பினர் உரிமைச் சீட்டு வழங்கல்!

திமுக 15-வது அமைப்பு தேர்தலை முன்னிட்டு 4-ம் கட்டமாக 26-12-2018 முதல் 10 மாவட்டங்களில் உறுப்பினர் உரிமைச் சீட்டு வழங்கப்படவுள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *