திடீர் கட்டண உயர்வுக்கு கண்டனம்

சுங்க சாவடியில்   திடீர் கட்டண உயர்வுக்கு  ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டரில் கண்டனம்  தெரிவித்துள்ளார்

சுங்க சாவடியில்   திடீர் கட்டண உயர்வுக்கு  ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டரில் கண்டனம்  தெரிவித்துள்ளார்

User Rating: 1.2 ( 2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *