தமிழிசை கண்டனம்!

சிங்கப்பூர் சென்றதற்கு பதிலாக ஸ்டாலின், கர்நாடகா சென்று கூட்டணியிடம் தண்ணீர் கேட்டிருக்கலாம்” – தமிழிசை சவுந்திரராஜன் கண்டனம்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *