தமிழக வேலைவாய்ப்பு யாருக்கு?

“தமிழக வேலைவாய்ப்புகளில், தமிழக இளைஞர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் வகையில் உரிய சட்டதிருத்தங்கள் கொண்டு வேண்டும்  என்று   தி மு க தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்”

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *