தமிழக அரசு வெடி

தீபாவளி திருவிழாவை ஒட்டி நடந்து வரும் வெடி சர்ச்சைக்குத் தற்பொழுது ஒரு முடிவு கிடைத்து உள்ளது. தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் எந்த நேரம் வெடி வெடிக்கலாம் என்பதைத் தமிழக அரசு முடிவு செய்து கொள்ளலாம் எனத் தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.அதனை தமிழக அரசு தற்பொழுது தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது. அதாவது காலை 6 மணியில் இருந்து 7 மணிவரையும், இரவு 7 மணியில் இருந்து 8 மணிவரையும் வெடிக்கலாம் எனத் தமிழக அரசு தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது. மேலும் அதிக அதிர்வலைகளை உண்டாக்க கூடிய சரவெடிகளைத் தவிர்த்து சுற்றுச் சூழல் மாசுப்படு வதை கட்டுப்படுத்த மக்கள் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டு உள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *