டோனி மகளின் கொஞ்சும் தமிழ்

 எம் எஸ் டோனி அவர்கள் தனது மகளிடம் தமிழில் பேசிய வீடியோவினை தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார்.

https://www.youtube.com/watch?v=XLPdzUYA730

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *