டி.டி.வி. தினகரன் அவர்களுடன் கூட்டணி அமைக்கும் கட்சி எது?

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான கூட்டணியில் SPDI (சோஷியல் டெமாக்கிரடிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா) கட்சி அனைத்தும் தொகுதிகளிலும் இணைந்து பணியாற்றுவது என முடிவெடுக்க பட்டதோடு, SPDI கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை பொதுசெயலாளர் டி.டி.வி தினகரன் அவர்கள் தெரிவித்து உள்ளார்.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *