ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தாயார்

இன்று உடல்நலக்குறைவால் காலமான திரு.ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தாயார் திருமதி.கஸ்தூரி மூப்பனார் அவர்களின் ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *