கூட்டணிகள் தீர்மானிக்கின்றன

என் எல்லாப்படங்களையும்  சர்வக்கட்சி தலைவர்களுக்கு சிறப்புக்காட்சியாக திரைபிடல் செய்யவதுண்டு ,இம்முறை திரு,உதயநிதி செல்வி தமன்னா நடித்து வரும் 22ல் வெளிவரும்  கண்ணே கலைமானே திரைப்படத்திற்கு அவ்வாய்ப்பில்லை.கூட்டணிகள் தீர்மானிக்கின்றன பிரிவியூ காட்சிகளையும் என இயக்குனர் சீனு ராமசாமி தன் டிவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *