குஷ்பு vs வைரமுத்து

தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த குஷ்பு தன் வாழ்நாளில் பார்த்தவர்களின் வைரமுத்து கண்ணியமானவர் என தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *