குடியுரிமை யாருக்கு?

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பதவியேற்றத்திலிருந்து பல அதிரடி முடிவுகளை எடுத்து வருகிறார். விசா சம்பத்தமான முறைகளில் பலத்த மாற்றங்களைச் செய்துவருகிறார். அதன் எதிரொலியாக வெளிநாட்டினர்களின் விசா முறைகளில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் எற்பட்டுள்ளது.

அதன் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்கக் குடியுரிமை இல்லாத ஒருவருக்குப் பிறக்கும் குழந்தை அமெரிக்கக் குடிமகனாக முடியாது எனத் தெரிவித்து உள்ளார். 85 வருடங்களாக இருந்த விதிமுறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது வெளிநாட்டினருக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இச்சட்டம் விரைவில் சட்டமாக வாய்ப்புள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *