கிராமங்களில் இணைய வசதிகள்

2014 ஆம் ஆண்டில், 59 கிராம பஞ்சாயத்துகள் மட்டுமே டிஜிட்டல் இணைப்புக்கு அணுகல் கிடைத்தது. இன்று, ஒரு லட்சத்து பதினாறு ஆயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் ஆப்டிகல் ஃபைபர் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் 40 ஆயிரம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் Wi-Fi ஹாட்ஸ்பாட்களில் நிறுவப்பட்டுள்ளன என இந்திய நாட்டின் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்து உள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *