கர்நாடகாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு

தமிழகத்திற்கு ஜூன் மாதத்தில் வழங்க வேண்டிய 9.19 டிஎம்சி காவிரி நீரை திறந்துவிடும்படி கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *