கஜா புயலின் குப்புசாமியின் பாடல்

கஜா புயலானது கடலோர மாவட்டங்களிள் பெறும்  இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மக்களின் வாழ்வதாரம் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நாகை மாவட்டத்தில் அதிக பாதிப்பை ஏற்ப்படுத்தியுள்ளது.புஷ்பவனம் குப்புசாமி தனது வேதனையைப் பாடலாகப் பாடியுள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *