ஒரு நாள் வீரர்கள் தரவரிசை

தரநிலை வீரர்களின் பெயர்கள் புள்ளிகள்
1 விராத்கோலி 899
2 ரோகித்சர்மா 871
3 ஜோரூட் 800
4 டேவிட்வார்னர் 803
5 பாபர்அஸம் 798
6 ரோஸ்டெய்லர் 785
7 கேனே வில்லியம்சன் 778
8 டிகாக் 764
9 தவான் 767
10 டூபிளஸ் 753

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *