ஏ.எஸ்.ஐ., செங்கோட்டையில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் கண்காட்சி அமைத்து வருகிறது.

ஏ.எஸ்.ஐ., செங்கோட்டையில் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் கண்காட்சி அமைத்து வருகிறது

இந்த திட்டத்தின் மதிப்பீடு ரூ 4,21,30,000 ஆகும். இந்தியாவின் தொல்பொருள் ஆய்வு நிறுவனம் (ஏ.எஸ்.ஐ), 1947 வரை இயக்கத்தின் பல்வேறு புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் கலைப்படைப்புகளை உயர்த்தி, செங்கோட்டை வளாகத்திற்கு உள்ளேயான ஒரு அருங்காட்சியகத்தில் ‘அசாடே கே தீவானே’ என்ற நிரந்தர கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *