ஏர்செல்-மாகிஸ் ஒப்பந்தத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு 3 மாதங்கள் வரை உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்க காலக்கெடுவை நீட்டிக்கிறது

ஏர்செல்-மாகிஸ் ஒப்பந்தத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு 3 மாதங்கள் வரை உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்க காலக்கெடுவை நீட்டிக்கிறது

ஏர்செல்-மாகிஸ் ஒப்பந்த வழக்கில் விசாரணையை முடிக்க அமலாக்க இயக்குநரகம் (அமலாக்க இயக்குனர்) கொடுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவை உச்ச நீதிமன்றம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டித்தது.

விசாரணையை மூன்று மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் ஏ.கே. சிக்ரி மற்றும் அசோக் பூஷண் ஆகியோர்களின் ஒரு பெஞ்ச் கூறியது.

கூடுதல் மின்னஞ்சல்கள் தாசுமார் மேத்தா, அமலாக்க இயக்குனர்க்குத் தோன்றியதாக, சில ஏராளமான மின்னஞ்சல்களுடன் சில குற்றவாளிகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியமாக இருக்கும் என விசாரணையை முடிக்க ஏஜென்சி இரண்டு-மூன்று மாதங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது என்றார்.

கூடுதல் மின்னஞ்சல்கள் தாசுமார் மேத்தா, அமலாக்க இயக்குனர்க்குத் தோன்றியதாக, சில ஏராளமான மின்னஞ்சல்களுடன் சில குற்றவாளிகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய அவசியமாக இருக்கும் என விசாரணையை முடிக்க ஏஜென்சி இரண்டு-மூன்று மாதங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது என்றார்.

இந்த வழக்கில் விசாரணையை முடிக்க மார்ச் மாதத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் ஆறு மாத கால அவகாசம் வழங்கியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *