எஸ்பிஐ ?

இந்தியாவின் முன்னனி வங்கி நிறுவனமான எஸ்பிஐ வங்கி அதிரடி

முடிவுகளை எடுத்து வருகிறது. அது மக்களுக்கு மிகுந்த தொந்தரவை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இதன் விளைவுகளை ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களுக்கு மிகுந்த பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக ATM-களில் ரூ.20,000-க்கு மேல் எடுக்கமுடியாது எனத் தெரிவித்து உள்ளது.

முன்பு ரூ.40,000-ம் என்பது அதிக வரம்பாக இருந்தது.இப்பொழுது ரூ.20,000 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே மினிமம் பேலன்ஸ் என்ற பெயரில் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் பல ஆயிரம் கோடி பணத்தைத் தனது வங்கி கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *