உலக ரேடியோ தினம்

2012 ஆம் ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி மாதம்13 ஆம் நாள் உலக ரேடியோ தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தொலைக்காட்சி அனைவருக்கும் ஒரு படத்தை கொடுக்கிறது, ஆனால் ரேடியோ ஒரு மில்லியன் மூளையில் ஒரு மில்லியன் படங்களைப் பெற்றெடுக்கிறது “- உரையாடல், சகிப்புத்தன்மை மற்றும் சமாதானத்தின் கருப்பொருளுடன் உலக ரேடியோ தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *