உறுதிமொழி ஏற்றார்.

திரு.எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அவர்கள் மலர் அஞ்சலி செலுத்தி,உறுதிமொழி ஏற்றார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *