இலங்கை ஜனாதிபதியின் உத்தரவு

இலங்கையில் நடந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பின் எதிரொலியாக இலங்கை ஜனாதிபதியின் உத்தரவு

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *